Medisch Coördinator, tijdelijke opdracht

Functieomschrijving

Jouw werkomgeving
Het Gezondheidscentrum werkt met ca 40 zorgprofessionals voor meer dan 800 cliënten. Met onze vakgroepen ondersteunen wij de cliëntenzorg met onderzoek, behandeling, begeleiding en advies. De dienstverlening wordt verzorgd door artsen, medisch verpleegkundigen, logopedie, ergotherapie, fysiotherapie, diëtetiek, muziektherapie, hoofdwacht en geestelijke verzorging.

Je komt als medisch coördinator te werken voor de medische dienst (artsen en verpleegkundigen). Je gaat samen met de vakgroep voorzitter (AVG arts) het team sturen en ondersteunen op bedrijfsvoering en medisch beleid. Met jouw hulp wordt extra slagkracht georganiseerd om vernieuwing aan te brengen in de huidige werkwijze. De opdracht is om de vakgroep verder te professionaliseren. Daarbij spelen de volgende onderwerpen: medisch beleid, inzet van AVG- en basisarts, kwaliteitstoetsing, risicoanalyse, herinrichten van werkprocessen, (inzichtelijk) maken van praktijk- en ketenafspraken, evaluatie op MIC meldingen, ontwikkeling van professionele identiteit, verzorgen van voortgangsrapportages en data/stuurinformatie.


Functievereisten

Jij…
…hebt ervaring met het professioneel inrichten van een medische dienst en standaardisering van processen.
…bent ondernemend, verbindend en brengt op het onderwerp medisch beleid senioriteit. Als ideale kandidaat heb je een medische of verpleegkundige opleidingsachtergrond (gezondheidswetenschappen kan ook) op HBO/ WO niveau, en je sporen verdiend in een (eerste lijns) gezondheidscentrum of ziekenhuis.
…bent een kwaliteitsdenker en -doener op tactisch/operationeel niveau. Je weet op een inspirerende en coachende manier sturing te geven aan verandering van werkprocessen en cliëntgerichte dienstverlening. Je werkt samen met de vakgroep voorzitter en het team aan de vernieuwing en professionalisering.


Wat staat hier tegenover?
We bieden een mooie en uitdagende opdracht waar ruimte is voor eigen inbreng en initiatief.

De arbeidsvoorwaarden zijn toegesneden op jouw achtergrond en ervaring. De duur van de opdracht zal in onderling overleg worden vastgesteld. Wij zouden graag begin september willen starten. Ook externe adviseurs of ZZP’ers worden uitgenodigd te reageren.


Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de organisatie op www.pergamijn.org. Voor nadere informatie over de functie-inhoud kun je contact opnemen met Jacco Hoffmans, Manager GCP a.i. , telefoonnummer: 06-30806590.


Jij gaat ervoor!

Heb je belangstelling en voldoe je aan de gestelde eisen, stuur dan zo snel mogelijk maar uiterlijk 1 augustus 2021 jouw schriftelijke motivatie en curriculum via de website www.werkenbijpergamijn.nl